Εμπορικό Δίκαιο Άννα Κούπα στον Πειραιά

 
Η δικηγόρος Άννα Κούπα στον Πειραιά, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού δικαίου διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά σας με απόλυτη επιτυχία.

Πιο αναλυτικά:
 
Σύσταση - Λύση Εμπορικών Εταιρειών
 
Το γραφείο αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας με επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα τη σύσταση ή και λύση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής & συγκεκριμένα:
- ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) - ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε)
- ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
 
 
 
Σύσταση Υπεράκτιας Ετειρείας Offshore
 
Εγκατάσταση ή και Διαχείριση Αλλοδαπών - Offshore Εταιρειών στην Ελλάδα - Ν.89/1967
 
Έλεγχος και Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος
 
Διεκδίκηση Εμπορικών Απαιτήσεων - Οφειλών με Διαταγή Πληρωμής ή Αγωγή
 
Ιδιωτικά Συμφωνητικά - Συμβάσεις
 
Πτώχευση Εταιρείας
 
 
 
 
Επικοινωνία
 
Δικηγόρος - Άννα Κούπα
 
Κολοκοτρώνη 133
18536 Πειραιάς
 
Τηλέφωνο: +302104537533
 
Κινητό τηλέφωνο: +306957202797
 
Φαξ +302104537534